Fredericia Sprogservice udfører bl.a. oversættelse af dokumentation og manualer for virksomheder inden for følgende brancher/fokusområder:

 • ADR-transport (farligt gods)
 • Alternativ energi
 • Automationsteknologi
 • Fjernvarmeteknik 
 • Gastronomi
 • Hotel
 • IT
 • Infrastruktur
 • QHSSE-dokumentation
 • Kran- og løfteteknik 
 • Maskinteknik
 • Medicin
 • Olieraffinaderi: Produktion og distribution 
 • Personalerekruttering
 • Person-, vare- & tankbiler: Betjening, reparation, udstyr og sikkerhed
 • Rejser
 • Robotteknologi
 • Rådgivende ingeniørfirmaer
 • Skibsværft
 • Transport: Person-/vare-/tankbiler 
 • Tv-produktion
 • Vindmølleproduktion
 •  

Diskretion er en selvfølge: Som oversætter arbejder man oftest med materiale og informationer, som ikke må komme til uvedkommendes kendskab. Derfor garanteres fuld diskretion, der sikrer, at alt materiale til oversættelse altid behandles fortroligt. Om ønsket, fremsender vi gerne en særskilt erklæring om tavshedspligt.


Kontakt info